Лицензирани професии и специалности

1 професия „Оперативен счетоводител“
 спец. „Оперативно счетоводство“

2 професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“
  спец. „Малък и среден бизнес“

6 професия „Организатор Интернет приложения“
 спец. „Електронна търговия“

32 професия „Камериер“
 спец. „Хотелиерство“

123 професия „Портиер-пиколо“
спец. „Хотелиерство“

34 професия „Ресторантьор“
 спец. „Kетъринг“

22 професия „Планински водач“
 спец. „Туризъм“

13  професия „Охранител“
  спец. „Лична охрана“ и спец. „Физическа охрана на  обекти“

26 професия "Охранител"   

спец. „Банкова охрана и инкасова дейност“

113професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“

спец. „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи“

Резултат с изображение за български танци  професия „Танцьор“
 спец. „Български танци“

455 професия „Танцьор“

спец. „Модерен танц“ 

122  професия „Компютърен график“
 спец. „Компютърна графика“

312  професия „Графичен дизайнер“
спец. „Графичен дизайн“ 

32  професия „Дизайнер“
 спец. „Интериорен дизайн“

Резултат с изображение за моден дизайн

 професия „Дизайнер“

спец. „Моден дизайн“

Резултат с изображение за пространствен дизайн

 професия „Дизайнер“

спец. „Пространствен дизайн“

Резултат с изображение за промишлен дизайн професия „Дизайнер“

спец. „Промишлен дизайн“

1112  професия „Сътрудник в маркетингови дейности“
 спец. „Маркетингови проучвания“

878 професия „Икономист-информатик“
спец. „Икономическа информатика“

444   професия „Социален асистент“
   спец. „Подпомагане на възрастни“ 

Резултат с изображение за подпомагане на деца  професия „Социален асистент“

спец. „Подпомагане на деца“

3123   професия „Готвач“
 спец. „Производство на кулинарни изделия и напитки“

3123   професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
 спец. „Организация на туризма и свободното време“ 

Резултат с изображение за селски туризъм

професия „Организатор на туристическа агентска дейност“

спец. „Селски туризъм“ 

4142 професия „Екскурзовод“
 спец. „Екскурзоводско обслужване“

23професия „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“
спец. „Спортно-туристическа дейност“

541 професия „Строител“
 спец. „Армировка и бетон“

3123

професия „Строител“

спец. „Кофражи“

515професия „Строител“

спец. „Покриви“

4123професия „Строител“

спец. „Зидария“

652 професия „Електротехник“
 спец. „Електрически инсталации“

75 професия „Строител-монтажник“
 спец. „Изолации в строителството“

654професия „Строителен техник“
спец. „Строителство и архитектура“

731професия „Строителен техник“

спец. "Транспортно строителство"

5124 професия „Строителен техник“

 спец. "Водно строителство"   

546професия „Пътен строител“
спец. „Строителство на пътища, магистрали и съоръжения към тях“

5123професия „Монтажник на    водоснабдителни и канализационни мрежи“
спец. „Външни ВиК мрежи“

23214професия „Монтажник на    водоснабдителни и канализационни мрежи“

спец. „Вътрешни ВиК мрежи“

23214Професия "Асистент на лекар по дентална медицина"

Специалност "Асистент на лекар по дентална медицина"