АКТУАЛНО

 

                                              Центърът за професионално обучение

 

                         към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

 

                         предстои  да проведе следните квалификационни курсове:

 

        18-23 февруари 2019 - „Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 52 учебни часа)

 

       19-21 февруари 2019 - „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 14 учебни часа) 


           06 – 16 март 2019 – “Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“  (Хорариум - 98 учебни часа)


            08 – 12 март 2019 - „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ (Хорариум - 34 учебни часа)Занятията по теория и практика ще се проведат във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в партньорски на ЦПО фирми от преподаватели от Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и спасяване към АМВР, Варна.


Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

 

 

За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515, 0878/417 434,
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова
тел.: 052/359 516, 0878/13 13 07,
radost@vfu.bg - Радостина Димитрова