ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


Центърът за професионално обучение към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще проведе следните квалификационни курсове:

Курс №1
- 25 септември - 5 октомври 2017 г.
„Начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ (хорариум от 98 учебни часа) по чл. 6, т. 1 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП

Курс № 2
 - 27 септември - 1 октомври 2017 г.

„Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“  (хорариум - 34 учебни часа) по чл. 6, т. 2 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП.
с № 3
„Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 52 учебни часа.) по чл. 6, т. 1 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП.

Курс № 4
 - От 10 до 12 октомври 2017 г.

„Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 14 учебни часа.) по чл. 6, т. 2 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП.


Занятията по теория и практика ще се проведат във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в партньорски на ЦПО фирми от преподаватели от Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и спасяване към АМВР, Варна.


Обучението се извършва по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и завършва с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.


Курсовете започват в  9.00 ч. на съответната дата в зали във ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна 9007, к.к. „Чайка“, ул. „Янко Славчев“ № 84.


За записвания и повече информация: 

Радостина Димитрова,
Мобилен телефон:  0878 13 13 07