НОВО!
ЦПО КЪМ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

"АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"
(Повече информация)
ДРУГИ ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:


  • 10 – 12.07.2023 г. – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ (Хорариум - 14 учебни часа)
  • 10 – 15.07.2023 г. – “Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ (Хорариум - 52 учебни часа)
  • 17 – 21.07.2023 г. – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"(Хорариум - 34 учебни часа)
  • 17 – 27.07.2023 г. – „Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"(Хорариум - 98 учебни часа)

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРЕЗ ПЕРИОДА
от 19.06. до 03.07.2023 г.

КУРСОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ ЗАПИСАНИ МИНИМУМ ПЕТ
КАНДИДАТИ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КУРС.Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515;  0878/417 434;
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова