АКТУАЛНО

 

                                              Центърът за професионално обучение

 

                         към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

 

                                               ПРЕДСТОИ  ДА ПРОВЕДЕ СЛЕДНИТЕ

                                           КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:

 

 

 

• 24 – 29 юни 2019 „Обучение на физически лица с цел придобиване на  знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на  противопожарни уреди" (Хорариум - 52 учебни часа)

• 25 – 27 юни 2019 – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на  физически лица, които осъществяват дейността "Сервизно обслужване на  противопожарни уреди" (Хорариум - 14 учебни часа)

• 1 – 11 юли 2019 – Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и  обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи,  системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и  пожарни кранове“ (Хорариум - 98 учебни часа)

• 3 – 7 юли 2019 – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на  физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ (Хорариум - 34 учебни часа)

           Занятията по теория и практика ще се проведат във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в партньорски на ЦПО фирми от преподаватели от ЦСПП по ПБЗН към АМВР, Варна.

          Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

 

За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515, 0878/417 434,
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова