През март и април 2018 г. в Центъра за професионално обучение

                            към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

                            предстои провеждането на следните квалификационни курсове:

 

 

 

  • 26 – 31 март - „Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 52 учебни часа) 
  •  27 – 29 март - „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 14 учебни часа)  
  • 16 – 26 април – “Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“  (Хорариум - 98 учебни часа)
  • 18 – 22 април - „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ (Хорариум - 34 учебни часа)

 

 

   Занятията по теория и практика ще се проведат във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в партньорски на ЦПО фирми от преподаватели от Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и спасяване към АМВР, Варна.
       Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

 

За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515, 0878/417 434,
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова
тел.: 052/359 516, 0878/13 13 07,
radost@vfu.bg - Радостина Димитрова