АКТУАЛНО

 

                                             

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

моли всички курсисти, записани в присъствени квалификационни курсове за обучение да изчакат с търпение срока на обявеното извънредно положение в страната.
Курсовете ще се състоят при първа възможност, за което курсистите ще бъдат своевременно информирани.

Всички курсисти, които се обучават в дистанционна форма на обучение да продължат да поддържат връзка с ЦПО, както и да извършват планираните консултации с преподавателите
по имейл и телефон.

Спазвайте всички предприети мерки и забрани
за предпазване от КОВИД 19!ПРЕДСТОЯЩИ   КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:

  • Дати: предстои уточняване – „Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди"

(Хорариум - 52 учебни часа)

  • Дати: предстои уточняване –  „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди"

(Хорариум - 14 учебни часа)

  • Дати: предстои уточняване“Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“  (Хорариум - 98 учебни часа)
  • Дати: предстои уточняване – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ (Хорариум - 34 учебни часа)

Занятията по теория и практика ще се проведат във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в партньорски на ЦПО фирми от преподаватели от ЦСПП по ПБЗН към АМВР, Варна.
Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.
За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515, 0878/417 434,
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова