ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


Центърът за професионално обучение към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще проведе следните квалификационни курсове:

 

- От 28 август до 2 септември 2017 г.
„Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 52 учебни часа.) по чл. 6, т. 1 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП.

   - От 29 до 31 август 2017 г.
„Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди" (Хорариум - 14 учебни часа.) по чл. 6, т. 2 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП.- „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“  (хорариум - 34 учебни часа) по чл. 6, т. 2 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП.


- „Начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ (хорариум от 98 учебни часа) по чл. 6, т. 1 от Наредба № 8121з-1100 от 9.9.2015 г. на МВР, МОН и МТСП


Занятията по теория и практика ще се проведат във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в партньорски на ЦПО фирми от преподаватели от Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и спасяване към АМВР, Варна.


Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

 

Курсовете започват в  9.00 ч. в зали във ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна 9007, к.к. „Чайка“, ул. „Янко Славчев“ № 84.


За записвания и повече информация: Радостина Димитрова,
Мобилен телефон:  0878 13 13 07