АКТУАЛНОПРЕДСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК:

  • ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА: 06.06.2022 г., 8.08.30 ч., зала 307
  • ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА: 07.06.2022 г., 08.30 ч., зала 307


ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“


ПРЕДСТОИ ДА ПРОВЕДЕ СЛЕДНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:


  • 29.08. – 08.09.2022 г. – „Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове" (Хорариум - 98 учебни часа)
  • 29.08. – 02.09.2022 г. – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"(Хорариум - 34 учебни часа)
  • 29.08. – 03.09.2022 г. – “Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ (Хорариум - 52 учебни часа)
  • 29.08. – 31.08.2022 г. – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“(Хорариум - 14 учебни часа)

Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515;  0878/417 434;
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова