ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

 

През месец март 2017 г. в Центъра за професионално обучение към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ предстои провеждането на следните квалификационни курсове:

 

  • „Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди"(Хорариум - 52 учебни часа.)
  • „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди"(Хорариум - 14 учебни часа.)
  •  „Начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим  и топлина и пожарни кранове“ (Хорариум - 98 учебни часа.)
  • „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ (Хорариум - 34 учебни часа.)

Занятията по теория и практика ще се проведат във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в партньорски на ЦПО фирми от преподаватели от Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и спасяване към АМВР, Варна.

Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

 

За повече информация и записвания:

тел.: 052/359 515, 0878/417 434,

viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова

тел.: 052/359 516, 0878/13 13 07,

radost@vfu.bg - Радостина Димитрова