ПРЕДСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ


ПРЕДСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ


по професия 582010 “Строителен техник”

специалност 5820101 “Строителство и архитектура”:


- ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА: 01.04.2024 г., 13.00 ч.,

ВСУ „Черноризец Храбър“, зала 218

- ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА: 02.04.2024 г., 9.00 ч.,

ВСУ „Черноризец Храбър“, зала 218


НОВО!
ЦПО КЪМ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

"АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"
(Повече информация)ДРУГИ ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:


  • 27 май – 29 май 2024 г. – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ (Хорариум - 14 учебни часа)
  • 27 май – 01 юни 2024 г. – “Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ (Хорариум - 52 учебни часа)
  • 03 юни – 07 юни 2024 г. – Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"(Хорариум - 34 учебни часа)
  • 03 юни – 13 юни 2024 г. – „Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"(Хорариум - 98 учебни часа)

КУРСОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ ЗАПИСАНИ МИНИМУМ ПЕТ
КАНДИДАТИ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КУРС.

Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515;  0878/417 434;
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова