АКТУАЛНО


ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ПРЕДСТОИ ДА ПРОВЕДЕ СЛЕДНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:


  • • 11 – 16 октомври 2021 г. – “Обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността "Сервизно обслужване на противопожарни уреди“
    (Хорариум - 52 учебни часа)
  • • 11 – 13 октомври 2021 г. – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“
    (Хорариум - 14 учебни часа)
     
  • • 4 – 14 октомври 2021 г.  – „Начално обучение на физически лица с цел придобиването на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове" (Хорариум - 98 учебни часа)
  • • 4 – 8 октомври 2021 г. – – „Поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"(Хорариум - 34 учебни часа)

Обучението ще се извърши по учебните програми на Академията на МВР в съответствие с Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. на МВР, МОН и МТСП и ще завърши с получаване на удостоверение по образец от същата наредба.

За повече информация и записвания: 
тел.: 052/359 515;  0878/417 434;
viviana.panayotova@abv.bg – Вивиана Панайотова