Нашите партньори

 •  „Параходство Български морски флот“ АД – Варна
 • „Алкомет“ АД – Шумен
 • „Свилоза“ АД  – Свищов
 • „Самандър 911“ ООД – Русе
 • „Девня цимент“  АД
 • „Пожарна техника“ ООД – София
 • „Сейфтимор България “ ООД – Варна
 • „Никнайс“ ООД – Варна 
 • „Евроелектроникс“ ООД – Варна
 • „Файър Про Тех“  ООД – Варна
 • „Хотел Интернационал“ АД – Варна
 • „Дитез“ ЕООД – Варна
 • „Експерт М ОДИТ“ ООД – Варна
 • „Телепол“ ЕООД – Шумен и др.