Галерия

Официално връчване на Лицензията в кабинета на Президента на ВСУ Госпожа Николинка Даскалова - ръководител на сектор 'Образователен маркетинг и КСП