Образци на издавани документи

  • Свидетелство за професионална квалификация по професия, по образец на МОН

 

 

  • Удостоверение за професионално обучение по част от професия, по образец на МОН

  • Удостоверение, издадено на основание чл. 6, т.1 от Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. на МВР, МОН и МТСП за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

  • Свидетелство за валидиране професионална квалификация по професия, по образец на МОН

  • Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, по образец на МОН

  • Сертификат за завършен квалификационен курс, по образец на ЦПО

  • Europass приложение към получени документи за професионална квалификация